Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S2 EP01

จากตอนที่แล้วได้สรุปผลตอบแทนเมื่อครบปี ก็ถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเกินเป้าหมายมาเยอะเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 1 ปีที่ผ่านมา ผมได้เรียนรู้ว่านโยบายหรือวิธีการลงทุนสำหรับพอร์ตนี้น่าจะมีสิ่งที่จะปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับพอร์ตที่มีขนาดโตขึ้นด้วย