Categories
CFP Diary

CFP Diary EP12 : การอบรม การสอบ CFP Paper 3

การสอบ CFP Paper นี้สำหรับผมถือว่าเป็นการสอบที่เว้นช่วงยาวมาก
เพราะตั้งแต่อบรมไปตอนเดือน ต.ค. 63 เพิ่งจะได้มาเขียนก็วันนี้แหล่ะ

ขอเล่าเริ่มต้นจากการอบรมกันก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับ โดยรอบนี้ผมเลือกอบรมกับ CMSK