Categories
Blog

5 ทักษะทางการเงินที่ทุกคนควรมี

ทักษะทางการเงินนั้นเป็นทักษะด้านนึงที่เราจำเป็นต้องฝึก ในยุคที่โลกใช้เงินเป็นส่วนประกอบในการขับเคลื่อนชีวิต และขึ้นชื่อว่า “ทักษะ” นั่นหมายความว่า สามารถฝึกฝนกันได้ เช่นกัน

มาดูกันว่ามีทักษะทางการเงินอะไรบ้าง ที่เรา ๆ ควรจะฝึกกันไว้ เพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินของเราให้แข็งแรง 💪