Categories
Blog

แนวทางการวางแผนการเงินส่วนตัว ตอนต้นปี

สวัสดีวันสิ้นเดือนแรกของปี 🙂

วันนี้ขอเขียน practice การวางแผนการเงินส่วนตัวหน่อย ว่าทำอะไรไปบ้าง ในเดือนแรกของปี