Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S3 EP05

เดือนที่ผ่านมา BM นี่ติดลบกันหมดเลย มาดูว่า พอร์ตที่ Risk off หลาย ๆ สินทรัพย์ไปผลจะเป็นอย่างไรกันบ้างฮะ


สรุป Action ของเดือนนี้ครับ คือ เข้ากองตราสารหนี้หมดเลย แถมขายกอง Healthcare ออกด้วย (เดือนที่แล้วเข้าไปเพื่อขาดทุนเฉย ๆ เลย 😭)

Facebook Comments