Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S3 EP12

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

ขอเกริ่นก่อนเลยเดือนนี้ แพ้ BM หนักมาก แต่เป็นการแพ้ที่รู้สึกดี เพราะอะไรมาดูกันว่าครับ


สรุปแล้วเหมือนสถานการณ์ตลาดเหมือนจะเริ่มกลับตัวแล้ว ถ้าดูจากแนวโน้มในสินทรัพย์ต่าง ๆ หวังว่ารอบนี้จะขึ้นจริงไม่มีหลอกนะฮะ MR.Market 😄

Facebook Comments