Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S4 EP03

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

หายไป 2 เดือน ที่ไม่มาอัพเดทพอร์ต (แต่ยังคงซื้อขายตามนโยบายอยู่) เดือนที่ผ่านมานี้ มูลค่าพอร์ตขยับน้อยมาก เหมือนไม่ได้ลงทุนเลย 😅


สรุปแล้วตอนนี้ไทยเราเหมือนไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่ ต่างชาติเริ่มดีขึ้น (มั้ง) โดน Indicator สับขาหลอกไปหลายครั้งเลย

Facebook Comments