Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S5 EP1

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

เข้าสู่ Season สุดท้ายของ Project นี้แล้ว มูลค่าพอร์ตอยู่ที่ 70% ของ เป้าหมาย เหลืออีก 30% ในปีสุดท้ายมาดูกันว่าจะถึงไหม !!


เปิดมาต้นปีถือว่าทำได้ดี ชนะทั้ง BM และ พอร์ตโตกว่าเป้าเฉลี่ยต่อเดือน (1.8%) แอบหวั่น ๆ อยู่ว่า Tech จะปรับฐานแรง และดูจาก Selection Healthcare ทำผลงานได้ดี เดือนนี้เลือกที่จะเติม Healthcare ไปทั้งหมดไป

Facebook Comments