Categories
Blog

บ้านหรือรถ ซื้ออะไรก่อนดีสำหรับวัยเริ่มต้นทำงาน

สำหรับน้อง ๆ ที่เริ่มต้นทำงานมีรายได้ สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ หลาย ๆ คนเริ่มมีความคิดที่อยากจะมีบ้านหรือรถ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต หรือต้องการที่จะมีสินทรัพย์เป็นของส่วนตัวเอง เป็นต้น และบางคนอาจจะมีคำถามว่าเราควรจะซื้ออะไรก่อนดี

ก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อบ้านหรือรถนั้น อยากจะให้น้อง ๆ ทำการสำรวจความพร้อมของตนเองก่อน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้เป็นเจ้าของบ้านหรือรถแล้ว เพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป จนทำให้เกิดปัญหาทางการเงินในภายหลังได้