Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S3 EP07

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

มาถึงครึ่งทางแล้ว (2 ปีครึ่ง จากเป้าหมาย 5 ปี) มาดูกันว่าผลการดำเนินการเป็นอย่างไร เดือนก่อนเห็นบางสินทรัพย์เหมือนจะเริ่มเหินแล้ว เหินจริงไหมนะ ?


สรุปเดือนนี้ ขายกองทุนไทย ถือแต่กองทุนตราสารหนี้ เข้าสู่โหมด Risk Off อย่างเต็มตัว 😤 ขอให้อย่าอยู่โหมดนี้นานเลยนะ Please 🙏🙏🙏

Facebook Comments