Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S3 EP09

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

เดือน ส.ค. ที่ผ่าน ถือว่าเป็นเดือนที่พอร์ตเงียบเหงามาก จำศีล ไม่ได้ถือสินทรัพย์เสี่ยงอีกเดือน มาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร (เดือนนี้เป็น version รูปภาพ นะครับ โปรแกรมอัด VDO พัง 😭)


ภาพรวมมูลค่าพอร์ตและผลการดำเนินการ

สัดส่วนของพอร์ต (ตั้งแต่ต้นปีมาเหมือนแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลย 😔)

Monthly Attribution (ถือว่าเดือนที่แล้วตัดสินใจได้ดีที่อยู่ใน Risk off mode)


แนวโน้มสินทรัพย์ต่าง ๆ (ทุกสินทรัพย์ยังคงอยู่ต่ำกว่า MA40)

ไม่เข้าซื้ออะไรเลย ซื้อตราสารหนี้เพิ่มอย่างเดียว (เดือนนี้ Take Action ช้าไป 2 วัน เพราะลืมส่งคำสั่งซื้อไป 😅)

สรุปว่าเป็นอีกเดือนที่นั่ง ๆ นิ่ง ๆ ไม่ได้ Take Action อะไรเลย 😑

Facebook Comments