Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S3 E10

เป็นอีกเดือนที่อยู่ในโหมดจำศีลตามภาวะตลาด ถือแต่กองตราสารหนี้ไทย มาดูกันว่าเดือนที่ ก.ย. ที่ผ่านมาตลาดเป็นอย่างไรบ้าง


เรียกได้ว่าเป็นเดือนโหดอย่างแท้จริง ดีที่จำศึลอยู่ในถ้ำ ก็ลดการบาดเจ็บไปได้พอสมควรเลย ถือว่าตัว Policy ที่ Set ไว้ ทำงานได้ดีในช่วงภาวะลักษณะแบบนี้

Facebook Comments