Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S3 E10

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

เป็นอีกเดือนที่อยู่ในโหมดจำศีลตามภาวะตลาด ถือแต่กองตราสารหนี้ไทย มาดูกันว่าเดือนที่ ก.ย. ที่ผ่านมาตลาดเป็นอย่างไรบ้าง


เรียกได้ว่าเป็นเดือนโหดอย่างแท้จริง ดีที่จำศึลอยู่ในถ้ำ ก็ลดการบาดเจ็บไปได้พอสมควรเลย ถือว่าตัว Policy ที่ Set ไว้ ทำงานได้ดีในช่วงภาวะลักษณะแบบนี้

Facebook Comments