Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S4 EP05

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

เดือนนี้เป็นบวกแล้วแต่แพ้ BM ไปอยู่ดี พอมาเทียบกับ BM แล้วเห็นเลยว่าปีนี้ถ้าอยู่เฉย ๆ ไม่สับเปลี่ยนไปมาน่าจะดีกว่า


เดือนหน้าจะขอปรับนโยบายการลงทุนนิดหน่อยนะครับ เพราะเท่าที่ดูเหมือนจะโดน False Signal บ่อยขึ้น และเหลือเวลาการลงทุนอีกเพียง 18 เดือนเท่านั้น อยากจะลองปรับพอร์ตโดยใช้วิจารณาญาณส่วนตัวมากขึ้น เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ (ไม่รู้จะดีขึ้นหรือแย่ลง 55+)

Facebook Comments