Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S4 EP06

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

ผ่านมาครึ่งปีแล้ว ปีนี้เป็นปีที่พอร์ตทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากเงินส่วนใหญ่กองไว้อยู่ที่กองตราสารหนี้ไทย ซึ่งทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างต่ำ เทียบกับตลาดโลกที่ทยอยปรับตัวขึ้นมาซักพักนึงแล้ว


เดือนนี้มีการปรับนโยบายการลงทุนนิดหน่อย คือในส่วนของการทำ Asset Allocation ที่ตอนแรก Set ไว้ว่า ถ้าสินทรัพย์ไหนต่ำกว่า MA20/40 Weeks จะเก็บไว้ที่กองตราสารหนี้ เปลี่ยนเป็นมาเข้าซื้อสินทรัพย์อื่น ๆ แทน

ส่วนนโยบายการเข้าซื้อ-หยุดซื้อ-ขายออก ยังดูที่การยืนเหนือ MA20/40 Weeks อยู่เหมือนเดิม

เดือนหน้ามาดูกันว่าผลลัพธ์การปรับนโยบายจะเป็นยังไง

Facebook Comments