Categories
Blog

New Year’s Resolution ทางการเงิน

ปีใหม่เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ การเรียนรู้ หรือการเงิน ถ้าเราเป็นคนที่อยากมีอิสรภาพทางการเงิน คือสามารถใช้ชีวิตได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน เราควรมีปณิธานปีใหม่ทางการเงินที่ชัดเจน และมีแผนการดำเนินการอย่างมีระบบ ผมมีไอเดียในการตั้ง New Resolution ทางการเงิน 9 ข้อ มาให้อ่านกัน ที่จะช่วยให้ทำตามปณิธานปีใหม่ทางการเงินได้จริง และเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้น

1. วางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินคือการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะการเงินปัจจุบัน และการวางกลยุทธ์การใช้เงินอย่างเหมาะสม การวางแผนการเงินจะช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไร มีเงินเท่าไหร่ และต้องทำอะไรเพื่อให้เงินของเราเพิ่มขึ้น
คุณสามารถวางแผนการเงินด้วยตัวเอง หรือการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น Avenger Planner ก็ได้เช่นกันครับ

2. ออมเงิน

การออมเงินคือการเก็บเงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย และเก็บไว้ในบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ที่มีความปลอดภัย การออมเงินจะช่วยให้เรามีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉิน หรือมีเงินสำหรับการลงทุน หรือการใช้จ่ายในอนาคต
คุณควรออมเงินอย่างน้อย 10% ของรายได้ทุกเดือน และเพิ่มอัตราการออมเงินขึ้นเรื่อยๆ ถ้ามีสามารถทำได้

3. ลดหนี้

การลดหนี้คือการชำระหนี้ที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้เงินกู้ซื้อบ้าน หรือหนี้อื่นๆ การลดหนี้จะช่วยให้เราประหยัดค่าดอกเบี้ย ลดภาระทางการเงิน และเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน
คุณควรชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อน และหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ใหม่ ถ้าไม่จำเป็น

4. ลงทุน

การลงทุนคือการนำเงินที่เรามีออมไว้ ไปซื้อสินทรัพย์ที่มีโอกาสเพิ่มมูลค่า หรือให้ผลตอบแทนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นหุ้น พันธบัตร กองทุนรวม ทองคำ หรืออสังหาริมทรัพย์ การลงทุนจะช่วยให้เงินของเราทำงานแทน และเพิ่มรายได้เสริม หรือรายได้หลังเกษียณ
คุณควรลงทุนอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษาข้อมูล และประเมินความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจนะครับ

5. ปรับพฤติกรรมการใช้เงิน

การปรับพฤติกรรมการใช้เงินคือการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เงินของเรา ให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การปรับพฤติกรรมการใช้เงินจะช่วยให้เราควบคุมการใช้จ่าย ลดการสูญเสียเงิน และเพิ่มความพอใจในการใช้เงิน
คุณควรตรวจสอบรายรับและรายจ่าย ทำงบประมาณ และปฏิบัติตามงบประมาณที่วางไว้

6. เรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน

การเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินคือการศึกษาและอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษี ประกัน การลงทุน การออมเงิน หรือการจัดการหนี้ การเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินได้จากหนังสือ บทความ วิดีโอ หรือคอร์สออนไลน์ ที่มีให้เลือกมากมาย

7. หาแหล่งรายได้เสริม

การหาแหล่งรายได้เสริมคือการหาวิธีการหรือโอกาสที่จะสร้างรายได้นอกเหนือจากรายได้หลักที่เราได้จากการทำงาน หรือการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้เสริมจะช่วยให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้น ลดการอาศัยรายได้หลัก และเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน
คุณสามารถสร้างรายได้เสริมได้หลายวิธี เช่น การขายสินค้าออนไลน์ การเขียนบทความ การสอนพิเศษ การทำงานฟรีแลนซ์ หรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทน

8. หาพันธมิตรทางการเงิน

การหาพันธมิตรทางการเงินคือการหาคนที่มีเป้าหมายทางการเงินที่คล้ายกัน หรือมีความรู้เกี่ยวกับการเงิน ที่สามารถให้คำแนะนำ สนับสนุน และเป็นกำลังใจให้กับเรา การหาพันธมิตรทางการเงินจะช่วยให้เรามีคนร่วมทาง และร่วมแก้ไขปัญหาทางการเงิน และเพิ่มความมั่นใจในการบริหารการเงิน
คุณสามารถหาพันธมิตรทางการเงินได้จากเพื่อน หรือกลุ่มคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเงินได้เช่นกัน

9. ตรวจสอบและปรับปรุงแผนการเงิน

การตรวจสอบและปรับปรุงแผนการเงินคือการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนการเงินที่เราวางไว้ และการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การตรวจสอบและปรับปรุงแผนการเงินจะช่วยให้รู้ว่าเราทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เมื่อต้นปีได้มากน้อยแค่ไหน มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง และต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือลดลง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้
คุณควรตรวจสอบและปรับปรุงแผนการเงินอย่างน้อยทุกเดือน หรือทุกไตรมาสนะครับ

หวังว่าบทความน่าจะให้ไอเดียในการเขียน New Year Resolution ของทุก ๆ คนในปีใหม่นี้นะครับ 😊 ขอให้คุณสำเร็จสิ่งที่ตั้งใจไว้ในปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับ 🙌

Facebook Comments