Categories
Blog

ทำไมเราถึงไม่ค่อยอยากที่จะจ่ายภาษี ?

ช่วง 2-3 ปีหลังนี้ เห็นข่าวปรับภาษีค่อนข้างมาก แล้วถ้าอ่านใน comment ก็จะเห็นว่าหลายๆ คนไม่ค่อยพอใจ

ส่วนนึงก็คงเป็นเพราะ รู้สึกว่าเงินที่จ่ายให้รัฐไป ไม่ค่อยได้รับสวัสดิการที่ดีอะไรกลับมา ชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าดีขึ้น ส่วนตัวเองก็มีคิดแบบนี้บ้างนะ บางจังหวะ