Categories
CFP Diary

CFP Diary EP6 : การสอบ P2 ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุน)

หลังจากอบรมฟิลลิปเสร็จปุ๊บ ช่วงหยุดยาวสงกรานต์ ผมก็เข้าเก็บตัวเพื่อเตรียมตัว P2 ตราสารที่มีความซับซ้อน ต่อเลย โดยผมได้ทำการจองสอบกับทางเว็บ AIMC ดูเหมือนว่าตารางสอบจะมีทุกวันพุธ-อาทิตย์ ค่าสมัครสอบอยู่ที่ 850 บาท โดยการสอบ P2 นั้นให้เวลาในการสอบทั้งหมด 40 นาที ข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ โดยมีเกณฑ์ผ่านคือ ทำถูกมากกว่า 70% ขึ้นไป