Categories
CFP Diary

CFP Diary EP8 : การสอบ P3 ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

เหลือการสอบสุดท้ายแล้วก่อนการขึ้นทะเบียน IP (ผู้วางแผนการลงทุน) ซึ่งผมวางเป็น 1 ในเป้าหมายที่จะทำให้ได้ภายในปี 62 แต่ก็พลัดมาเรื่อย ๆ จนถึงเดือนพ.ย. คิดว่าเลื่อนต่ออีกไม่ได้แล้ว จึงตัดสินใจจองวันสอบล่วงหน้าไว้เลย บังคับตัวเองไป ซึ่งเหมือนเคย ผมเลือกสอบกับทางเว็บ AIMC เพราะรู้สึกคุ้นเคยการสอบที่นี้แล้ว และมีตารางสอบวันอาทิตย์อยู่ด้วย ค่าสอบครั้งนี้อยู่ที่ 950 บาท มีเวลาให้สอบ 80 นาที ข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 70% เหมือน P2