Categories
CFP Diary

CFP Diary EP8 : การสอบ P3 ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

เหลือการสอบสุดท้ายแล้วก่อนการขึ้นทะเบียน IP (ผู้วางแผนการลงทุน) ซึ่งผมวางเป็น 1 ในเป้าหมายที่จะทำให้ได้ภายในปี 62 แต่ก็พลัดมาเรื่อย ๆ จนถึงเดือนพ.ย. คิดว่าเลื่อนต่ออีกไม่ได้แล้ว จึงตัดสินใจจองวันสอบล่วงหน้าไว้เลย บังคับตัวเองไป ซึ่งเหมือนเคย ผมเลือกสอบกับทางเว็บ AIMC เพราะรู้สึกคุ้นเคยการสอบที่นี้แล้ว และมีตารางสอบวันอาทิตย์อยู่ด้วย ค่าสอบครั้งนี้อยู่ที่ 950 บาท มีเวลาให้สอบ 80 นาที ข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 70% เหมือน P2


แนวทางการเตรียมสอบ

สำหรับการสอบ P3 ครั้งนี้ เนื่องจากผมมีเวลาไม่มาก จึงเลือกที่จะอ่านหนังสือสรุปแทน พร้อมกับฝึกทำข้อสอบ โดยหนังสือที่ใช้ประกอบการเตรียมตัวก็เป็นของพ่อบ้านนักลงทุน ทั้ง 2 ชุด

ผมใช้เวลาในการอ่าน 2 คืน 1 วัน ในการสอบ โดยการสรุปก่อน พออ่านได้ 1 รอบแล้ว ลองทำแบบฝึกหัด แล้วก็กลับมาอ่านอีกรอบ แล้วทำแบบฝึกหัดอีกรอบ แล้วก็กลับมาอ่านอีกรอบ พร้อม short note

เช้าวันก่อนสอบก็อ่าน short note ที่เขียนไว้ วนไปเรื่อย ๆ ทบทวนกันลืม


วันสอบ

ผม book เวลาสอบไว้ 11:30 น. รอบนี้ไปถึงก่อนประมาณครึ่งชั่วโมง รอซักพัก แล้วพนักงานก็เรียกเข้าห้องสอบ เริ่มทำข้อสอบรอบนี้ ผมก็เริ่มทำจาก 10 ข้อท้ายก่อน เพราะในเนื้อหาเป็นข้อสอบจำ จากนั้นก็กลับมาทำข้อ 1 แล้วไล่ไปเรื่อย ๆ จนจบ ค่อย ๆ ทำไป

ส่วนตัวแล้ว เนื้อหา P3 นี้ ค่อนข้างไกลตัวผม เพราะไม่เคยลงทุนในสัญญาเหล่านี้เลย ตอนอ่านจึงอาจจะไม่เห็นภาพมากนัก แต่ก็เข้าใจ concept ของมัน ข้อสอบที่ได้ทำก็หนีไปไม่มากจากที่อ่าน พอนับข้อที่มั่นใจดู ก็เหมือนว่าน่าจะทำได้

ผมใช้เวลาประมาณเกือบ 1 ชั่วโมง ทำเสร็จรอบนี้ ไม่นั่งรีรอนาน รีบ Submit คำตอบแล้วรอผลเลย อยากจะออกจากห้องสอบเร็ว ๆ เพราะอยากไปเข้าห้องน้ำ 55+

ผลสอบออกมา ก็คือ ผ่าน

สอบเสร็จรอบนี้ สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ การขึ้นทะเบียนผู้วางแผนการลงทุน หรือ IP License ซึ่งจะขอแยกเขียนในตอนต่อไปนะครับ

Facebook Comments