Categories
Blog LBD Portfolio

LBD Portfolio S5 EP3

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

เข้าสู่ Season สุดท้ายของ Project นี้แล้ว มูลค่าพอร์ตอยู่ที่ 76% ของ เป้าหมาย เหลืออีก 23% เหลืออีก 9 เดือน ลุ้น ๆ ๆ


Action ที่ทำไปเมื่อเดือนมีนาคมนะครับ ลดสัดส่วน Tech เข้า Asia (K-ASIAX ใน VDO บอกผิดจำได้ว่าเป็น B-ASIA) แล้วเดือนนี้เติม Healthcare เข้าไป

Facebook Comments