Categories
Blog LBD Portfolio

LBD Portfolio S5 EP4&5

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

เดือนที่แล้วหายไปไม่ได้อัพแต่มีปรับพอร์ตไปอยู่มีอธิบายใน VDO ตอนนี้ มูลค่าพอร์ตอยู่ที่ 81% ของ เป้าหมาย เหลืออีก 19% อีก 7 เดือนเท่านั้น !


Facebook Comments