Categories
Blog

มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา เงินเข้าแล้ว แบ่งยังไงดี ?

วันนี้ขอมาแชร์ไอเดียหน่อย ว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเรา เวลามีเงินเดือนเข้ามาแล้ว จะแบ่งยังไงดี

หลักการการบริหารการเงินง่าย ๆ คือ แบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินออม กับเงินใช้จ่าย

Categories
Blog

วางแผนการเงินพื้นฐานด้วย TVM Calculator

ใครที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนการเงินส่วนตัว อยากจะแนะนำให้ download โปรแกรมนึงเก็บไว้ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Financial Calculator ซึ่งมีหลากหลายฟังก์ชั่นในการคำนวณ ใครที่สนใจสามารถ download ได้ตาม link ด้านล่างนี้