Categories
Blog

วางแผนการเงินพื้นฐานด้วย TVM Calculator

ใครที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนการเงินส่วนตัว อยากจะแนะนำให้ download โปรแกรมนึงเก็บไว้ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Financial Calculator ซึ่งมีหลากหลายฟังก์ชั่นในการคำนวณ ใครที่สนใจสามารถ download ได้ตาม link ด้านล่างนี้

สำหรับ iOS โปรแกรมตัวนี้จะใช้ชื่อว่า EZ Financial Calculators

Download ได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/ez-financial-calculators/id494170744?mt=8

ส่วน Android โปรแกรมตัวนี้จะใช้ชื่อว่า

Download ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.financial.calculator

ทีนี้ ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่อยากจะมาแนะนำให้รู้จัก จะใช้ชื่อว่า TVM Calculator (Time Value of Money) ซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้

TVM Calculator ไว้ใช้สำหรับคำนวณค่าเงินที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไปตามอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น โดยมีค่าที่ให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามรูป

มาดูตัวอย่างวิธีการคำนวณกันดีกว่า

 1. ฝากเงิน 1,000,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.5% (เงินฝากดอกเบี้ยสูง) เป็นระยะเวลา 30 ปี จะได้เงินสุดท้ายเป็นเท่าไหร่

  คำตอบคือ ได้แค่ 1 ล้านแสนกว่าบาทเท่านั้นเอง


 2. ลงทุนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท ด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี เป็นระยะเวลา 30 ปี สุดท้ายจะได้เป็นเงินเท่าไหร่

  คำตอบคือ 13.5 ล้านบาท !!


 3. มีเงินก้อน 500,000 บาท และลงทุนเพิ่มเดือนละ 10,000 บาท ด้วยอัตราผลตอบแทน 5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 20 ปี จะได้เงินเท่าไหร่

  คำตอบคือ ประมาณ 5.3 ล้านบาท


 4. มีเงินอยู่ 2,000,000 บาท ต้องการให้โตเป็น 4,000,000 บาท ภายใน 10 ปี ต้องลงทุนที่มีผลตอบแทนเท่าไหร่

  คำตอบคือ ต้องลงทุนให้ได้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 7.2%


 5. มีเงินเก็บ 100,000 บาท ฝากเพิ่มทุกเดือน เดือนละ 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี หากต้องการเงิน 10,000,000 บาท ต้องใช้เวลากี่ปี

  คำตอบคือ ใช้เวลาประมาณ 42 ปี


 6. ในอีก 20 ปีข้างหน้า ต้องการจะมีเงินตอนเกษียณ 5,000,000 บาท ณ ปัจจุบันมีเงินทุนอยู่ 100,000 บาท หากนำเงินนี้ไปลงทุนทรัพย์สินที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี จะต้องลงทุนเพิ่มเดือนละเท่าไหร่

  คำตอบคือ ต้องลงทุนเพิ่มปีละ  75,552.16 บาท หรือเดือนละประมาณ 6,300 บาท


พื้นฐานการคำนวณน่าจะมีประมาณนี้ ลองไปคำนวณตัวเลข ของตัวเองดูกันนะครับ หากสงสัยตรงไหน ลองถามใน comment ด้านล่างได้นะครับ 😉

Facebook Comments