Categories
Blog

เตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุผ่านการวางแผนการเงิน

ระยะหลังมาผมได้อ่าน report การคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวใน 10 – 20 ปีข้างหน้านี้ ซึ่งหลาย ๆ ที่ก็วิเคราะห์กันว่าจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมในหลาย ๆด้าน

แต่ส่วนตัวผมเองกลับคิดว่า หากเราเตรียมความพร้อมกันที่จะเป็น ผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ ก็น่าลดความรุนแรงของปัญหาสังคมผู้สูงอายุได้

ที่นี้ในความเห็นผม การที่จะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนั้น ควรจะเป็นยังไง และมีแนวทางอย่างไรบ้าง (ซึ่งแน่นอน ต้องมีเรื่องของการวางแผนการเงินมาเป็นส่วนประกอบ)

Categories
Blog

พร้อมหรือยังที่จะ Early Retire

ช่วงนี้ได้ฟังเรื่องราวจากหลายคน (และได้พูดคุยกับบางคน) ที่อยากจะ Early Retire คือไม่อยากทำงานแล้ว อยากหยุดออกมาหาอะไรทำเล็ก ๆ น้อย ๆ และผมก็มักจะมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจ บางคนสามารถถามได้ก็ถามไป เพื่อให้เค้าได้ลองทบทวนตัวเองอีกซ้ำ ๆ และสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่า เค้ามีแผนพร้อมแล้วจริง ๆ ใช่ไหมที่จะ Early Retire

ใครที่มีความคิดที่อยากจะ Early Retire อยากให้ลองตรอง ตอบคำถามเหล่านี้ดู