Categories
CFP Diary

CFP Diary EP10 : การสอบเป็นนายหน้าประกันชีวิต

หลังจากที่เคยเป็นสอบตัวแทนประกันชีวิตไปแล้ว Code หลุด (ไม่ได้ส่งงานตามกำหนด) ทำให้หลุดจาการเป็นตัวแทนประกันชีวิตไปโดยปริยาย และด้วยความที่ผมต้องการจะสอบ Paper 3 แบบไม่ต้องการเข้าอบรม CPF Module 3 จึงคิดว่าจะทำการขอเทียบเคียงความรู้ โดยการไปสอบนายหน้าประกันชีวิตแทนดีกว่า นั่นจึงเป็นที่มาของ EP นี้