Categories
CFP Diary

CFP Diary EP5 : การสมัครเป็นตัวแทนซื้อขายกองทุนรวม บล.ฟิลลิป

ห่างหายไปนานเลยกับ Series CFP Diary วันนี้ขอมาอัพเดทกันหน่อย เนื่องจากสัปดาห์ก่อนผมไปอบรมกับทาง บล.ฟิลลิป เพื่อสมัครเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนอิสระ (กองทุนรวม) ซึ่งเครื่องมือหลักอีกเครื่องมือนึงในการวางแผนการเงินให้กับลูกค้า


การสมัครอบรมและเอกสารที่ต้องใช้

สำหรับรายละเอียดการสมัครตัวแทนของ บล.ฟิลลิปนั้น จำเป็นที่จะต้องสมัครเพื่ออบรมก่อน (อบรม 2 วันครึ่ง) สามารถเข้าไปดูตารางการอบรมและทำการสมัครได้ที่นี่

คุณสมบัติที่ต้องมีก่อนเข้าอบรมคือ ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (ขึ้นทะเบียนหลังจากที่สอบ IC Plain) และก็มีเอกสารที่ต้องใช้ซึ่งต้องนำไปให้ในวันแรก ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนา Book Bank, สำเนาใบอนุญาต และรูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว

พร้อมทั้งจ่ายค่าสมัครอบรม 5,000 บาท ซึ่งหากขายหน่วยลงทุนได้ 1 ล้านบาท ภายใน 1 ปี เงินก้อนนี้จะถูกคืนมา (ทางเจ้าหน้าที่ บล. แจ้งว่าเป็น Promotion ของ บล.)


การอบรม

ผมอบรมที่ บล.ฟิลลิป สำนักงานใหญ่ ที่อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ซึ่งสามารถขับรถไปจอดและ Stamp บัตรจอดรถได้

อบรมวันแรก เริ่มครึ่งวันบ่าย เป็นการแนะนำบริษัท อธิบายการจ่ายค่า Commission และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเปิดบัญชี มีพักเบรคระหว่าง Session จะอาหารว่างให้ทาน

อบรมวันที่สอง เริ่มตั้งแต่เช้า 9:00 น. ว่าด้วยเรื่องของรายละเอียดของการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนในเรื่องของระบบงานที่ต้องใช้ Product ที่สามารถขายได้ มีพักเบรคและอาหารว่างทั้ง Session เช้าและบ่าย เนื้อหาวันนี้จะเยอะหน่อย

อบรมวันที่สาม เริ่มตั้งแต่เช้าเช่นกัน มี Session สุดท้ายและทวนรายละเอียดต่าง ๆ จากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นการสอบเพื่อให้ได้เป็นตัวแทน (ส่วนตัวผมว่าไม่ยาก เพราะเจ้าหน้าที่ย้ำส่วนสำคัญต่าง ๆ ในหลาย ๆ ครั้ง) เกณฑ์การสอบผ่านคือ 70% ถ้าสอบไม่ผ่าน ก็สอบใหม่เรื่อย ๆ จนผ่าน 555 (เจ้าหน้าที่บอกผมอย่างงั้น) ใช้เวลาสอบไม่นานมาก ก็เสร็จ


ผลการขึ้นทะเบียน

หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ฟิลลิป จะทำการส่ง Email มาแจ้งเราว่า สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งแจ้ง Username Password สำหรับ Login เข้าระบบตัวแทน


เท่านี้ เราก็สามารถที่จะหาลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน (กองทุนรวม) กับเราได้แล้ว แต่หากเราต้องการเป็นผู้แนะนำลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) ก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งผมจะมาเขียนอีกทีในตอนถัดไป ๆ นะครับ

Facebook Comments